കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്റെ വീട്ടിൽ ഓടിയെത്തി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്; നിറകണ്ണുകളോടെ…!

എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, മടിക്കരുത്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ച ധീര ജവാൻ വസന്തന്കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ ആശ്വാസവാക്കുകളുമായി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് എത്തി.