“നീയും ഞാനും” എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശ്രേയ ഘോശാല്‍ ആലപിച്ച മനോഹരമായ പ്രണയഗാനം കാണാം..!