രജീഷ വിജയന്‍ പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന “ജൂണ്‍” അടിപൊളി ട്രിലെര്‍ കാണാം..!

Here is the Official Trailer of Malayalam Movie June Directed By Ahammed Khabeer.